ReadyPlanet.com


MARKA SESAM’IN PROJES?N? ONAYLADI


Sakarya ?niversitesi 19;nin Sakarya Ekonomik ve Sosyal Ara?t?rmalar Merkezi (SESAM เซซามิน) taraf?ndan Sakarya Makine ?malat??lar? Birli?i (SAM?B ) i?birli?i ile y?r?t?lecek olan ?malat Sanayi Makine Envanteri Olu?turma Projesi, Do?u Marmara Kalk?nma Ajans? (MARKA ) taraf?ndan onayland?.SESAM M?d?r? ศาสตราจารย์ดร. Mมันสมอง ?a?lar?zdemir, Sakarya19; n?n imalat sanayi makine envanterinin olu?turulaca?? bir proje geli?tirdiklerini belirterek 1C; SAM?Bi?birli?i ile ile y?r?teary?iitaraf?ndan kolayl?kla g?r?lebilir ve ula??labilir olmas?n? sa?lamakt?r1D;dedi.

Bu kapsamda Sakarya19;n?n sanayi ?retim potansiyelini art?rmay? hedeflediklerini kaydeden ?zdemir, 1C;Proje sayesinde ?reticilerimizin elinde olan makineler, bir internet platformuna aktar?larak g?r?n?rl?kleriวางธุระศิลป์B?ylece ?retim i?in herhangi bir makineye ihtiya? duyanlar, bu platform ?zerinden kimde ne makine oldu?unu kolayl?kla ??renebilecektir1D;a??klamas?n? yapt?มันสมองผู้ตั้งกระทู้ subduedmarsh56 :: วันที่ลงประกาศ 2021-06-10 21:44:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.